Ahoj,jmenuji se Vojta,je mi 27 let a jsem autor těchto stránek.
chess2.jpg

MISTR SVĚTA : Magnus Carlsen

ZALOŽENO: 1.7. 2012

AKTUALIZOVÁNO : 1.3. 2018 v 17:00Šachy nebo šach (z perského šáh, panovník) jsou klasická desková hra pro dva hráče, v soutěžní podobě zároveň považovaná za odvětví sportu. Představuje střetnutí dvou nepřátelských armád. Komu se podaří zneškodnit nepřátelského krále (dát mu mat), vítězí.
Vznikla v 15. století v jižní Evropě úpravou perské hry šatrandž, následníka staré indické hry čaturanga. Šachy se hrají na šachovnici, čtvercové desce rozdělené na 8×8 polí střídavě černých a bílých. Každý hráč má na počátku hry celkem šestnáct kamenů šesti druhů: krále, dámu, po dvou věžích, střelcích a jezdcích a osm pěšců. Hráči, označovaní jako „bílý“ a „černý“ podle barvy kamenů, kterými hrají, střídavě provádějí tahy, tedy přesuny kamenů po šachovnici. Cílem hry je mat, takové napadení soupeřova krále, které nelze odvrátit. Šachy neobsahují prvek náhody, partii rozhodují schopnosti a znalosti hráčů.
Důležitou složkou šachu je šachová teorie, která má dnes charakter vědy. Kompoziční šach rozvíjí umělecký aspekt šachů. Výuka a hraní šachů se doporučuje jako způsob, jak zlepšit kvalitu myšlení a rozvinout příznivé charakterové vlastnosti. Šachy jsou jednou z nejpopulárnějších her světa, kterou hrají miliony lidí jak neformálně pro zábavu, tak i v soutěžní, sportovní podobě. Šachové zápasy a turnaje se organizují od počátků této hry a šachový sportovní život se výrazně rozvíjí od poslední čtvrtiny 19. století. První oficiální mistr světa v šachu, Wilhelm Steinitz, svůj titul vybojoval v roce 1886; jeho dnešním následovníkem je indický šachový velmistr Viswanathan Anand,který drží titul MS v šachu od roku 2007.V roce 2013 v listopadu se s Anandem o titul MS v šachu utká 22letý Nor Magnus Carlsen,který je favoritem. Nejlepší současný český šachista je David Navara.

! Tato stránka slouží k učení šachu pro začátečníky a amatéry !

Základy a pravidla hry

FIGURKY(KAMENY)
01.gif

ZÁKLADNÍ POSTAVENÍ

Herní deska má 64 políček 8 * 8
Pěšec:
-Pěšec při základním postavení ,smí udělat jen tah dopředu a to o jedno,nebo dvě políčka,pokavad tam nestojí žádná jiná figura (jen při základním postavení).
-Když pěšec udělá první tah,at je to o 1 či 2 políčka,tak v partii pokračuje už jen o jedno políčko.
-Může brát soupeřovo figuru, která je na úhlopříčně sousedícím poli.
-Pokud pěšec ohrožuje pole, které soupeřův pěšec přeskočil tím, že z úvodní pozice postoupil o dvě pole, pak ho může tento pěšec vzít, jako by soupeř postoupil pouze o jedno pole. Tento tah se smí provést pouze bezprostředně poté, co soupeř tímto pěšcem táhnul. Tento druh tahu se nazývá braní mimochodem (en passant).
-Když pěšec dojde na konec šachovnice,tak pěšce změníme většinou v dámu.Ale když pěšce proměníme třeba na koně či střelce,který v tu chvíli může dát šach králi ,nazýváme to minoritní proměna pěšce
12.gif
13.gif
15.gif
16.gif
Střelec:
-Střelec se pohybuje po diagonálách. Z daného pole se může přesunout podél jedné ze dvou diagonál, na kterých stojí. Střelec nesmí při svém pohybu přeskočit žádný kámen, který by stál v cestě. Z pohybu po diagonálách vyplývá, že žádným tahem nelze změnit barvu pole, na které střelec stojí. Tzn. střelec, který na začátku hry stojí na černém poli, se bude až do konce partie moci dostat pouze na černá pole. Podle toho se také střelci daného hráče mohou označovat jako černý či bílý. Často se ale používají méně matoucí pojmy střelec černopolný a bělopolný.
09.gif
Jezdec:
-Jezdec se pohybuje skoky ve tvaru písmene L (dvě pole rovně a jedno nabok, respektive jedno rovně a dvě nabok ). Může přeskakovat kameny své i soupeřovy. Jezdec při každém svém skoku změní barvu pole, na kterém stojí. Z bílého pole se při svém tahu dostane vždy na černé pole a naopak
10.gif
Věž:
-Věž se pohybuje po řadách a sloupcích. Z daného pole se může přesunout na takové pole, které je buď ve stejné řadě, nebo ve stejném sloupci. Při tom však nesmí přeskočit žádnou figuru, která by stála v cestě.
08.gif
Dáma:
-Dáma může všechno,to co ostatní figury,jen né do písmene L a nemůže přeskakovat figury.Je to nejcennější figura na šachovnici
07.gif
Král:
-Král se pohybuje jen o jedno políčko do všech stran,pokavad tam není jiná figura,nesmí se žádným tahem dostat na nějaké ohrožené pole.
Druhým způsobem tahu krále je tzv. rošáda, při které se pohybuje současně králem a věží stejné barvy v situaci, kdy oba stojí na svých původních pozicích a mezi nimi je volné místo. Král se tímto tahem posune o dvě pole směrem k věži a věž ho „přeskočí“ na pole, které král právě přešel. Celý tento postup se považuje za jediný tah králem. Rošádu nelze provést v případě, že králem nebo věží, která se má rošády účastnit, již bylo v této hře taženo (ani pokud se vrátili na původní místa). Pokud ale v dané partii táhla jen jedna z věží a král se dosud nepohnul, lze (za splnění ostratních podmínek) nadále provést rošádu s účastí druhé věže. Rošádou také nelze uniknout z šachu (nelze ji provést, je-li král ohrožován), ani král nesmí přejít přes ohrožené pole či na něm skončit. Naproti tomu, je-li napadena věž, nebo přechází-li věž přes ohrožené pole, rošádě to nebrání.
02.gif
03.gif
Malá rošáda

Malá rošáda

Velká rošáda

Velká rošáda

06.gif
Napadání krále ( šach,pat,mat)
Šach:
-V šachu se tomu říká i tzv. pauza.Jedná se o to,že když soupeř napadá krále,tím,že na něj míří střelcem,tak je to šach a král musí uhnout na pole,kde ho nic neohrožuje.
Pat:
-Pat je druh remízy v šachu.V šachu pat nastává tehdy, když hráč, který je na tahu, není šachován, ale nemůže udělat žádný tah v souladu s pravidly (žádná z figurek nemá volné pole k pohybu, případně se nemůže pohnout, protože by tím byl král vystaven do šachu). V takové situaci se tedy nejedná o mat,ale o pat a partie končí remízou.
Mat:
-Mat je jedno ze zakončení šachové partie. Hráč který dává mat vyhrává.Rozumí se tím,že soupeř ohrožuje krále tak,že se hrozba nedá odvrátit,tedy král je napaden střelcem a v dalších pohybech ho brání kůn,tedy král se nemůže vůbec pohnout, je v šachu a nemůže ani představit žádnou z jeho figur.Tím partie končí a vyhrává ten,který mat dává
Ostatní názvy
Garde:
-Slovem garde se při hře v šachy označuje situace, kdy byla napadena soupeřova dáma případně věž.
Zugzwang:
-Nevýhoda tahu,vynucení tahu,vyskytuje se v koncovkách. Označuje pozici, při které je pro hráče nevýhodné, že musí táhnout.
Rychlost hry
Bullet(blesk):
-1 až 3 minuty na každou stranu.
Blitz:
-5 až 15 minut na každé straně
Standart:
-15 až 60 minut na každého hráče
Zápis partie
SCD_algebraic_notation.png
Král =K
Dáma=D
Věž= V
Střelec=S
Jezdec=J
Pěšák se v partii nezapisuje jako p,zapisuje se jen na které políčko šel

Takže,když napíšem Jc3,znamená jezdec z políčka b1 na políčko c3.Když napíšem Sa3, znamená střelec z políčka c1 na políčko a3 .A pěšák,když chce postoupit ze základního postavení ,tedy z d2 na d4,do partiáře se napíše jen d4.
Příklad zápisu jednoduché léčky zvané ovčácký mat:
Scholars_mate_animation.gif
1)e4-e5
2)Dh5?! -Jc6
3)Sc4-Jf6??
4)Dxf7# 1-0
Zvláštní symboly
! silný, správný tah
!! překvapivý,velice silný tah
? slabý tah - chyba
?? hrubá chyba
!? zajímavý tah
?! sporný tah
# mat (na konec tahu)
+/- velká výhoda bílého
-/+ velká výhoda černého
+- bílý vyhraje
-+ černý vyhraje

Jak se vám líbí mé stránky ?

Výborné (104 | 83%)
Dobré (19 | 15%)
Špatné (2 | 2%)
Doporučuji se šachy naučit dětem a všem,kteří je mohou hrát.Šachy podporují myšlení,proto bych rád a né asi jen já,ale všichni,aby šachy byly jako kroužek na všech školách... Hodně štěstí
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one