Ahoj,jmenuji se Vojta,je mi 27 let a jsem autor těchto stránek.
chess2.jpg

MISTR SVĚTA : Magnus Carlsen

ZALOŽENO: 1.7. 2012

AKTUALIZOVÁNO : 1.3. 2018 v 17:00Šachy nebo šach (z perského šáh, panovník) jsou klasická desková hra pro dva hráče, v soutěžní podobě zároveň považovaná za odvětví sportu. Představuje střetnutí dvou nepřátelských armád. Komu se podaří zneškodnit nepřátelského krále (dát mu mat), vítězí.
Vznikla v 15. století v jižní Evropě úpravou perské hry šatrandž, následníka staré indické hry čaturanga. Šachy se hrají na šachovnici, čtvercové desce rozdělené na 8×8 polí střídavě černých a bílých. Každý hráč má na počátku hry celkem šestnáct kamenů šesti druhů: krále, dámu, po dvou věžích, střelcích a jezdcích a osm pěšců. Hráči, označovaní jako „bílý“ a „černý“ podle barvy kamenů, kterými hrají, střídavě provádějí tahy, tedy přesuny kamenů po šachovnici. Cílem hry je mat, takové napadení soupeřova krále, které nelze odvrátit. Šachy neobsahují prvek náhody, partii rozhodují schopnosti a znalosti hráčů.
Důležitou složkou šachu je šachová teorie, která má dnes charakter vědy. Kompoziční šach rozvíjí umělecký aspekt šachů. Výuka a hraní šachů se doporučuje jako způsob, jak zlepšit kvalitu myšlení a rozvinout příznivé charakterové vlastnosti. Šachy jsou jednou z nejpopulárnějších her světa, kterou hrají miliony lidí jak neformálně pro zábavu, tak i v soutěžní, sportovní podobě. Šachové zápasy a turnaje se organizují od počátků této hry a šachový sportovní život se výrazně rozvíjí od poslední čtvrtiny 19. století. První oficiální mistr světa v šachu, Wilhelm Steinitz, svůj titul vybojoval v roce 1886; jeho dnešním následovníkem je indický šachový velmistr Viswanathan Anand,který drží titul MS v šachu od roku 2007.V roce 2013 v listopadu se s Anandem o titul MS v šachu utká 22letý Nor Magnus Carlsen,který je favoritem. Nejlepší současný český šachista je David Navara.

! Tato stránka slouží k učení šachu pro začátečníky a amatéry !

Strategie šachu (plán hry)

Šachová strategie se zabývá hodnocením šachových pozic a stanovováním cílů a dlouhodobých plánů budoucí hry. Prvky jež ze strategického hlediska hodnotíme jsou: hodnota kamenů na šachovnici, pěšcová struktura pozice, bezpečnost králů, ovládání prostoru šachovnice a zejména ovládání klíčových polí a skupin polí (např. diagonál, volných sloupců, černých či bílých polí).
Pojetí strategie se v průběhu věků samozřejmě měnilo. První šachoví mistři jako Ruy López de Segura, Giulio Cesare Polerio či Gioacchino Greco se strategií nezabývali takřka vůbec a spoléhali na své taktické schopnosti, na korektnost svých kombinací a na léčky. První kdo předběhl svou dobu byl François-André Danican Philidor jenž již v 18. století objevil důležitost pěšců a pěšcové struktury pro výsledek partie. Největší zlom v rozvoji strategie však nastal s příchodem šachového teoretika a prvního oficiálního mistra světa v šachu Wilhelma Steinitze , právě on první jasně definoval většinu dodnes platných strategických pouček. Jeho učení poté rozvinuli hypermodernisté jako Aaron Nimcovič, Savielly Tartakower nebo Richard Réti.
Ve strategii záleží na postavení králů,pěšcových strukturách,centrumu,prostoru a volných sloupcích
Pěšcová struktura
Dalším důležitým faktorem při hodnocení šachové pozice je její pěšcová struktura (někdy zvaná pěšcová kostra), čili konfigurace pěšců na šachovnici. Protože pěšci jsou nejméně pohyblivé kameny, je pěšcová struktura poměrně stabilní a výrazně předurčuje strategickou povahu pozice. Slabiny v pěšcové struktuře, jako jsou izolovaní pěšci (bez pěšců vlastní barvy na sousedních sloupcích), dvojpěšci (dva pěšci stejné barvy na jednom sloupci) nebo opoždění pěšci (zaostávající za ostatními pěšci na sousedních sloupcích), bývají obvykle dlouhodobé nebo dokonce trvalé povahy. Proto je třeba se jejich vytvoření bránit, pokud nejsou kompenzovány jinou výhodou, například možností zahájit útok.
Centrum
Centrum neboli též střed, se obvykle rozumí pole d4,d5,e4,e5 (někdy se však tyto pole nazývají malé centrum a všechny pole sousedící s těmito políčkami jsou velké centrum). Centrum má oproti ostatním polí šachovnice, poněkud výsadní postavení, velká část figur (především dáma a jezdec) pokud je zde umístěná vyvíjí větší tlak než na jiný polích. Taktéž je z centra všude stejně daleko. Obecně platí že boj o centrum je jedním z hlavních úkolů obou stran v zahájení. Velkou změnu v boji o centrum přinesl hypermodernismus.
Volné sloupce
Volný sloupec je v šachu sloupec na šachovnici, na kterém již není žádný pěšec.Obecně platí, že takový volný sloupec je výhodné obsadit vlastní věží nebo dámou, neboť může velmi dobře posloužit jako vhodné místo pro útok. Nejčastějším cílem útoku bývá soupeřova druhá nebo první řada (pokud je bílý) resp. sedmá nebo osmá řada (pokud je černý). Kontrola nepřátelské druhé řady je výhodou, neboť se na ní obvykle nacházejí nechránění nebo špatně chránění pěšci.
Výměna
I když je teoreticky hodnota šachových kamenů stále stejná, prakticky téměř nikdy nemají dva stejné kameny stejnou hodnotu, proto je nutno vždy uvážit zda není vhodné vyměnit některou ze svých slabších figur za nějakou soupeřovu silnějších . Výměna mnoha kamenů, neboli zjednodušení pozice, může hráči značně pomoci, pokud má nějakou trvalou výhodu a v průběhu výměn o ni nepřijde.
Strategická specifika figur
Pěšec
Již François-André Danican Philidor prohlásil: „pěšci jsou duší šachové hry“. Uspořádání pěšců určuje možnosti pohybu všech ostatních figur a v šachová koncovka jsou pěšci a jejich proměna hlavním tématem úvah šachisty.
Jezdec
U jezdce však více než u ostatních figur jeho síla závisí na okolnostech, zejména postavení. Díky tomu, že jako jediný kámen může přeskakovat ostatní kameny, je relativně silnější v uzavřených postaveních. Oproti jednotlivému střelci má tu výhodu, že se může pohybovat po všech polích (střelec jen na jedné barvě). Dalším faktorem jenž značně ovlivňuje sílu jezdce jsou opěrné body.
Střelec
Síla střelce závisí na diagonále, na které se nachází, pokud ji střelec kompletně ovládá a má na ní cíl, jenž napadá je střelec obvykle silný. Střelec je na rozdíl od jezdce taktéž silný v otevřených pozicích. V koncovce se jeho síla zvyšuje pokud má cíle na vícero místech šachovnice. Nestejnopolní střelci (situace, kdy jeden hráč má bělopolného střelce a druhý černopolného) zásadně zvyšují šanci na remízu, neboť v koncovce se pak za této konfigurace při absenci dalších figur jen těžko prosazuje postup pěšcových formací.
Věž
Věž potřebuje prostor na kterém může rozvinout svoji sílu. V počátečních fázích partie si věž obvykle příliš nezahraje. Na řadu přichází teprve až obsadí otevřený či polootevřený sloupec. Ideální je pokud ji podpoří druhá věž (takzvané zdvojení věží na jednom sloupci) a obsadí sedmou řadu). Síla věže nastává v koncovce, kdy získá více prostoru. Přibližně 40% všech koncovek jsou věžové koncovky.
Dáma
Dáma je nejsilnější ze všech figur. Má obrovský akční rádius, je schopná z jednoho místa provádět velké množství hrozeb. Vedení matového útoku je snazší s dámou na šachovnici než bez dámy. Oběť dámy je neobvyklá záležitost. Všeobecně se nedoporučuje vyvíjet dámu hned na počátku partie, obvykle je výhodnější nejdříve počkat na vývin lehkých figur proto, aby dáma nemohla být napadána se ztrátou tempa. Dámské koncovky bývají zdlouhavé a mají remízovou tendenci, slabší strana má mnohdy možnost vynutit remízu věčným šachem.
Král
Během střední hry je král chráněn a útok na něj bývá hlavním cílem protihráče. V koncovce však jeho bojová síla narůstá a je hodnota je obvykle kvantifikována jako čtyři pěšci.

Jak se vám líbí mé stránky ?

Výborné (104 | 83%)
Dobré (19 | 15%)
Špatné (2 | 2%)
Doporučuji se šachy naučit dětem a všem,kteří je mohou hrát.Šachy podporují myšlení,proto bych rád a né asi jen já,ale všichni,aby šachy byly jako kroužek na všech školách... Hodně štěstí
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one